Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 trên địa bàn TP.HCM

Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức vào tháng 6 hằng năm nhằm thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Được thực hiện theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Kế hoạch số 2903/KH-UBND.

Mục đích truyền thông Tháng hành động vì trẻ em năm 2024

Thực hiện theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân TP.HCM tại Kế Hoạch số 2903/KH-UBND. Nhằm thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả trước nguy cơ bị xâm hại, tai nạn thương tích, Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện. Tăng cường tổ chức hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức về chăm sóc sức khỏe trẻ em, về sức khỏe sinh sản, phòng ngừa tai nạn và thương tích cho trẻ em. Tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn, trị liệu tâm lý cho trẻ em, tích cực sơ cứu, cấp cứu, điều trị cho trẻ em bị tai nạn, thương tích.

thang-hanh-dong-vi-tre-em-6-1

Tháng hành động vì trẻ em 2024

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về triển khai thực hiện chỉ thị số 28/CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, tập trung ưu tiên nguồn lực để đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em.

Vận động xã hội thực hiện phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em”, phấn đấu hỗ trợ mỗi xã, phường, thị trấn có một công trình dành cho trẻ em được xây dựng hoặc nâng cấp.

thang-hanh-dong-vi-tre-em-5

Thúc đẩy phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em

Chủ đề tháng hành động vì trẻ em và nội dung hoạt động năm 2024

Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2024 và trọng tâm nhất từ ngày 01/06/2024 – 30/06/2024. Với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”. Tuỳ vào tình hình thực tế, các ngành, các cấp và các đơn vị chọn tổ chức các hoạt động phù hợp, đảm bảo tính hiệu quả. 

Cấp thành phố

Phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động như: hội nghị, hội thảo, tọa đàm nhằm nâng cao năng lực về bảo vệ trẻ em, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn thể cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phối hợp giải quyết các vấn đề về trẻ em.

Phối hợp với các đơn vị và cơ quan báo chí, đài tuyên truyền về Tháng hành động với các hình thức như: Đăng tải thông điệp truyền thông, video về chính sách, mô hình bảo vệ trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng, bảng quảng cáo,…

thang-hanh-dong-vi-tre-em-1

Chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”

Phối hợp với các đơn vị và địa phương tổ chức các hoạt động Hè, hoạt động chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là con em của cán bộ.

Cấp quận, huyện, thành phố Thủ Đức

Tổ chức lễ phát động Tháng hành động, diễn đàn trẻ em, hội nghị, hội thảo, tọa đàm. Qua đó nâng cao nhận thức về trách nhiệm của mỗi ngành (Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hoá và Thể thao)

Tập trung tuyên truyền về Tháng hành động trên hệ thống trang web, bảng điện tử, hệ thống phát thanh tại địa phương, đơn vị, treo băng rôn, …

Tăng cường tổ chức hoạt động truyền thông tại cộng đồng dân cư về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nâng cao hiểu biết cho trẻ em về các quyền trẻ em, kiến thức về sức khoẻ sinh sản, kỹ năng tự bảo vệ mình trước nguy cơ xâm hại ngoài cộng đồng, trên môi trường mạng,… Đồng thời, phổ cập chương trình bơi an toàn và phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Các tổ chức hội, đoàn thể và cơ sở bảo trợ xã hội công lập, ngoài công lập chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em

Tổ chức diễn đàn, hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn thể tổ chức, đơn vị trong việc chung tay chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em với phương thức mỗi người một hành động vì trẻ em hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em.

thang-hanh-dong-vi-tre-em-4

Nâng cao việc chung tay bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

Tổ chức hoạt động chăm lo thiết thực, vui chơi, giải trí lành mạnh cho trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là con em của cán bộ, công chức,…

Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em

Với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay là đợt cao điểm để tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các bậc cha mẹ, người chăm sóc trẻ trong việc thực hiện Luật Trẻ em; huy động, tập trung mọi nguồn lực thực hiện các mục tiêu vì trẻ em; tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa, can thiệp, giúp đỡ đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Nhằm bảo vệ trẻ em và phát triển những mầm non của đất nước. Mọi người hãy chung tay hành động và tuyên truyền thông tin về “Phòng chống xâm hại trẻ em”, “Phòng ngừa và chấm dứt hợp đồng lao động trẻ em”, “Phòng chống bạo lực học đường”, … Qua đó, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của việc chung tay bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Bệnh Viện JW Hàn Quốc