Bảng giá cắt mắt (mí trên)

 • Treo chân mày

  Treo chân mày

  GIÁ: 15 Triệu

  đăng ký

 • Bấm mí tiêu chuẩn Hàn Quốc

  Bấm mí tiêu chuẩn Hàn Quốc

  GIÁ: 17 Triệu

  đăng ký

 • Lấy mỡ da thừa mí trên

  Lấy mỡ da thừa mí trên

  GIÁ: 17 Triệu

  đăng ký

 • Phẫu thuật tạo mắt 2 mí

  Phẫu thuật tạo mắt 2 mí

  GIÁ: 17 Triệu

  đăng ký

 • Bấm mí kết hợp lấy túi mỡ

  Bấm mí kết hợp lấy túi mỡ

  GIÁ: 20 Triệu

  đăng ký

 • Lấy mỡ da thừa mí trên + nâng đuôi mí

  Lấy mỡ da thừa mí trên + nâng đuôi mí

  GIÁ: 20 Triệu

  đăng ký

 • Điều trị quặm mi mí trên

  Điều trị quặm mi mí trên

  GIÁ: 30 Triệu

  đăng ký

 • Tái phẫu thuật mắt

  Tái phẫu thuật mắt

  GIÁ: 30 Triệu

  đăng ký

 • Treo chân mày bằng chỉ Mint

  Treo chân mày bằng chỉ Mint

  GIÁ: 30 Triệu

  đăng ký

 • Điều trị sụp mi + cắt mắt

  Điều trị sụp mi + cắt mắt

  GIÁ: 35 Triệu

  đăng ký

 • Cấy mỡ hốc mắt sâu + cắt mắt (1bên)

  Cấy mỡ hốc mắt sâu + cắt mắt (1bên)

  GIÁ: 35 Triệu

  đăng ký

 • Phẫu thuật mắt to + cắt mắt (1bên)

  Phẫu thuật mắt to + cắt mắt (1bên)

  GIÁ: 35 Triệu

  đăng ký

 • Cắt mắt hai mí cấu trúc mắt khó

  Cắt mắt hai mí cấu trúc mắt khó

  GIÁ: 35 Triệu

  đăng ký

 • cắt mí mắt + cấy mỡ hốc mắt sâu

  cắt mí mắt + cấy mỡ hốc mắt sâu

  GIÁ: 40 Triệu

  đăng ký

 • Điều trị sụp mí trên

  Điều trị sụp mí trên

  GIÁ: 45 Triệu

  đăng ký

 • Phẫu thuật mắt to + MR góc mắt trong (nếu có)

  Phẫu thuật mắt to + MR góc mắt trong (nếu có)

  GIÁ: 45 Triệu

  đăng ký

 • Treo chân mày nội soi 4x

  Treo chân mày nội soi 4x

  GIÁ: 50 Triệu

  đăng ký

Bảng giá cắt mắt (mí dưới)

 • Mở rộng góc mắt ngoài

  Mở rộng góc mắt ngoài

  GIÁ: 10 Triệu

  đăng ký

 • Mở rộng góc mắt trong

  Mở rộng góc mắt trong

  GIÁ: 10 Triệu

  đăng ký

 • Lấy mỡ da thừa mí dưới

  Lấy mỡ da thừa mí dưới

  GIÁ: 15 Triệu

  đăng ký

 • Cấy mỡ vùng lõm mi dưới

  Cấy mỡ vùng lõm mi dưới

  GIÁ: 20 Triệu

  đăng ký

 • Phẫu thuật tạo bọng mắt dễ thương

  Phẫu thuật tạo bọng mắt dễ thương

  GIÁ: 20 Triệu

  đăng ký

 • Phẫu thuật điều trị quặm mi mí dưới

  Phẫu thuật điều trị quặm mi mí dưới

  GIÁ: 30 Triệu

  đăng ký

 • Trẻ hóa khuôn mặt Midface

  Trẻ hóa khuôn mặt Midface

  GIÁ: 35 Triệu

  đăng ký

 • Phẫu thuật điều trị lật mi dưới

  Phẫu thuật điều trị lật mi dưới

  GIÁ: 35 Triệu

  đăng ký

 • Điều trị lật mi mí dưới bằng chỉ

  Điều trị lật mi mí dưới bằng chỉ

  GIÁ: 40 Triệu

  đăng ký

 • Phẫu thuật điều trị lật mi dưới kết hợp căng chỉ

  Phẫu thuật điều trị lật mi dưới kết hợp căng chỉ

  GIÁ: 60 Triệu

  đăng ký

 • Midface kết hợp căng da mặt bằng chỉ V-lift

  Midface kết hợp căng da mặt bằng chỉ V-lift

  GIÁ: 65 Triệu

  đăng ký

Bảng giá nâng mũi

 • Nâng mũi S Line tái phẫu thuật

  Nâng mũi S Line tái phẫu thuật

  GIÁ: Từ 100 Triệu

  đăng ký

 • Thu gọn cánh mũi

  Thu gọn cánh mũi

  GIÁ: 10 Triệu

  đăng ký

 • Nâng mũi Hàn Quốc

  Nâng mũi Hàn Quốc

  GIÁ: 20 Triệu

  đăng ký

 • Phẫu thuật mũi gồ

  Phẫu thuật mũi gồ

  GIÁ: 25 Triệu

  đăng ký

 • Thu hẹp xương mũi

  Thu hẹp xương mũi

  GIÁ: 25 Triệu

  đăng ký

 • Nâng mũi bọc sụn vành tai

  Nâng mũi bọc sụn vành tai

  GIÁ: 30 Triệu

  đăng ký

 • Nạo silicon mũi

  Nạo silicon mũi

  GIÁ: 30 Triệu

  đăng ký

 • Rút chỉ mũi (nâng mũi bằng chỉ)

  Rút chỉ mũi (nâng mũi bằng chỉ)

  GIÁ: 30 Triệu

  đăng ký

 • Nâng mũi Hàn Quốc (sóng Megaderm)

  Nâng mũi Hàn Quốc (sóng Megaderm)

  GIÁ: 35 Triệu

  đăng ký

 • Nâng mũi bọc sụn vành tai + sóng Megaderm

  Nâng mũi bọc sụn vành tai + sóng Megaderm

  GIÁ: 40 Triệu

  đăng ký

 • Nâng mũi S Line

  Nâng mũi S Line

  GIÁ: 60 Triệu

  đăng ký

 • Nâng mũi S Line + cắt cánh mũi

  Nâng mũi S Line + cắt cánh mũi

  GIÁ: 70 Triệu

  đăng ký

 • Nâng mũi S Line + chỉnh vách ngăn

  Nâng mũi S Line + chỉnh vách ngăn

  GIÁ: 70 Triệu

  đăng ký

 • Nâng mũi S Line + chỉnh xương gồ

  Nâng mũi S Line + chỉnh xương gồ

  GIÁ: 70 Triệu

  đăng ký

 • Nâng mũi S Line + hạ xương bè

  Nâng mũi S Line + hạ xương bè

  GIÁ: 70 Triệu

  đăng ký

 • Nâng mũi S Line 3D

  Nâng mũi S Line 3D

  GIÁ: 70 Triệu

  đăng ký

 • Nâng mũi S Line bọc Megaderm toàn bộ

  Nâng mũi S Line bọc Megaderm toàn bộ

  GIÁ: 80 Triệu

  đăng ký

 • Nâng mũi S Line Plus

  Nâng mũi S Line Plus

  GIÁ: 80 Triệu

  đăng ký

 • Nâng mũi S Line sống Surgiform

  Nâng mũi S Line sống Surgiform

  GIÁ: 80 Triệu

  đăng ký

 • Nâng mũi S Line 3D + Hạ xương bè

  Nâng mũi S Line 3D + Hạ xương bè

  GIÁ: 80 Triệu

  đăng ký

 • Nâng mũi S Line + sụn tự thân hoàn toàn

  Nâng mũi S Line + sụn tự thân hoàn toàn

  GIÁ: 80 Triệu

  đăng ký

 • Nâng mũi S Line 3D+ cắt cánh mũi

  Nâng mũi S Line 3D+ cắt cánh mũi

  GIÁ: 80 Triệu

  đăng ký

 • Nâng mũi S Line 3D + Chỉnh xương gồ

  Nâng mũi S Line 3D + Chỉnh xương gồ

  GIÁ: 80 Triệu

  đăng ký

 • Nâng mũi S-Line 3D + chỉnh vách ngăn (mới)

  Nâng mũi S-Line 3D + chỉnh vách ngăn (mới)

  GIÁ: 80 Triệu

  đăng ký

 • Nâng mũi S Line 3D tái phẫu thuật

  Nâng mũi S Line 3D tái phẫu thuật

  GIÁ: 80 Triệu

  đăng ký

 • Nâng mũi S Line Plus bọc Megaderm toàn bộ

  Nâng mũi S Line Plus bọc Megaderm toàn bộ

  GIÁ: 90 Triệu

  đăng ký

 • Nâng mũi S Line Tutoplast

  Nâng mũi S Line Tutoplast

  GIÁ: 90 Triệu

  đăng ký

 • Nâng mũi S Line sụn sườn

  Nâng mũi S Line sụn sườn

  GIÁ: 110 Triệu

  đăng ký

 • Nâng mũi S Line sụn tự thân + sụn sườn

  Nâng mũi S Line sụn tự thân + sụn sườn

  GIÁ: 120 Triệu

  đăng ký

Phẫu thuật hàm

 • Điều trị cười hở lợi

  Điều trị cười hở lợi

  GIÁ: 20 Triệu

  đăng ký

 • Phẫu thuật hàm hô

  Phẫu thuật hàm hô

  GIÁ: 80 Triệu

  đăng ký

 • Phẫu thuật hàm móm

  Phẫu thuật hàm móm

  GIÁ: 100 Triệu

  đăng ký

Gọt hàm

 • Lấy túi mỡ má

  Lấy túi mỡ má

  GIÁ: 20 Triệu

  đăng ký

 • Độn gò má

  Độn gò má

  GIÁ: 30 Triệu

  đăng ký

 • Độn thái dương

  Độn thái dương

  GIÁ: 30 Triệu

  đăng ký

 • Hạ (Nâng) xương gò má

  Hạ (Nâng) xương gò má

  GIÁ: 70 Triệu

  đăng ký

 • Gọt mặt V-Line

  Gọt mặt V-Line

  GIÁ: 80 Triệu

  đăng ký

 • Gọt góc hàm

  Gọt góc hàm

  GIÁ: 100 Triệu

  đăng ký

Gọt cằm

 • Độn cằm

  Độn cằm

  GIÁ: 20 Triệu

  đăng ký

 • Trượt cằm

  Trượt cằm

  GIÁ: 60 Triệu

  đăng ký

 • Cắt ngắn cằm

  Cắt ngắn cằm

  GIÁ: 60 Triệu

  đăng ký

 • Gọt cằm V-Line

  Gọt cằm V-Line

  GIÁ: 60 Triệu

  đăng ký

Căng da mặt

 • Căng da mặt bằng chỉ Ultra V-lift Hàn Quốc

  Căng da mặt bằng chỉ Ultra V-lift Hàn Quốc

  GIÁ: LIÊN HỆ

  đăng ký

 • Căng da mặt bằng chỉ vàng 24k Hàn Quốc

  Căng da mặt bằng chỉ vàng 24k Hàn Quốc

  GIÁ: LIÊN HỆ

  đăng ký

 • Tái phẫu thuật căng da mặt

  Tái phẫu thuật căng da mặt

  GIÁ: LIÊN HỆ

  đăng ký

 • Căng da thái dương

  Căng da thái dương

  GIÁ: 30 Triệu

  đăng ký

 • Căng da trán

  Căng da trán

  GIÁ: 40 Triệu

  đăng ký

 • Căng da cổ

  Căng da cổ

  GIÁ: 50 Triệu

  đăng ký

 • Căng da mặt bằng chỉ Mesh Lift

  Căng da mặt bằng chỉ Mesh Lift

  GIÁ: 85 Triệu

  đăng ký

 • Căng da mặt bán phần

  Căng da mặt bán phần

  GIÁ: 90 Triệu

  đăng ký

 • Căng da mặt bán phần + căng da thái dương

  Căng da mặt bán phần + căng da thái dương

  GIÁ: 90 Triệu

  đăng ký

 • Căng da mặt bán phần kết hợp căng da cổ

  Căng da mặt bán phần kết hợp căng da cổ

  GIÁ: 110 Triệu

  đăng ký

Bảng giá nâng ngực

 • Treo tuyến ngực

  Treo tuyến ngực

  GIÁ: 20 Triệu

  đăng ký

 • Cắt bỏ mô tuyến ngực

  Cắt bỏ mô tuyến ngực

  GIÁ: 80 Triệu

  đăng ký

 • Nâng ngực chảy xệ

  Nâng ngực chảy xệ

  GIÁ: 100 Triệu

  đăng ký

 • Cấy mỡ ngực

  Cấy mỡ ngực

  GIÁ: 100 Triệu

  đăng ký

 • Nâng ngực Nano Chip giọt nước 4.0

  Nâng ngực Nano Chip giọt nước 4.0

  GIÁ: 120 Triệu

  đăng ký

 • Tái phẫu thuật ngực

  Tái phẫu thuật ngực

  GIÁ: 130 Triệu

  đăng ký

 • Nâng ngực chuyển giới

  Nâng ngực chuyển giới

  GIÁ: 140 Triệu

  đăng ký

 • Nâng ngực Golden Line

  Nâng ngực Golden Line

  GIÁ: 150 Triệu

  đăng ký

 • Thu ngực phì đại

  Thu ngực phì đại

  GIÁ: 150 Triệu

  đăng ký

Bảng giá thẩm mỹ không phẫu thuật

 • Trẻ hoá Tế bào gốc Multi+

  Trẻ hoá Tế bào gốc Multi+

  GIÁ: 5.000 $

  đăng ký

 • Trẻ hóa khuôn mặt Midface

  Trẻ hóa khuôn mặt Midface

  GIÁ: 35 Triệu

  đăng ký

 • Cấy mỡ mặt Baby Face

  Cấy mỡ mặt Baby Face

  GIÁ: 80 Triệu

  đăng ký

 • Cải lão gương mặt 3M

  Cải lão gương mặt 3M

  GIÁ: 85 Triệu

  đăng ký

 • Căng da mặt Mesh Lift

  Căng da mặt Mesh Lift

  GIÁ: 85 Triệu

  đăng ký

Niềng Răng - Chỉnh nha

 • Chỉnh nha bằng khí cụ

  Chỉnh nha bằng khí cụ

  GIÁ: 8 Triệu

  đăng ký

 • Niềng răng mắc cài MTA

  Niềng răng mắc cài MTA

  GIÁ: 20 Triệu

  đăng ký

 • Niềng răng mắc cài<br>kim loại

  Niềng răng mắc cài
  kim loại

  GIÁ: 30 Triệu

  đăng ký

 • Niềng răng SMART (Trong suốt)

  Niềng răng SMART (Trong suốt)

  GIÁ: 39 Triệu-78 Triệu

  đăng ký

 • Niềng răng mắc cài<br>sứ Nano

  Niềng răng mắc cài
  sứ Nano

  GIÁ: 40 Triệu

  đăng ký

 • Niềng răng trong suốt AI ( Invisalign -Mỹ)

  Niềng răng trong suốt AI ( Invisalign -Mỹ)

  GIÁ: 40 Triệu-100 Triệu

  đăng ký

 • Niềng răng mắc cài<br>mặt trong

  Niềng răng mắc cài
  mặt trong

  GIÁ: 45 Triệu

  đăng ký

Răng Sứ Thẩm Mỹ

 • Răng sứ tháo lắp

  Răng sứ tháo lắp

  GIÁ: 1,6 Triệu

  đăng ký

 • Răng sứ Titan

  Răng sứ Titan

  GIÁ: 2,5 Triệu

  đăng ký

 • Inlay-Onlay Zirconia

  Inlay-Onlay Zirconia

  GIÁ: 6 Triệu

  đăng ký

 • Mão toàn sứ<br>Zirconia –CAD/CAM

  Mão toàn sứ
  Zirconia –CAD/CAM

  GIÁ: 6 Triệu

  đăng ký

 • Răng sứ Lava 3M

  Răng sứ Lava 3M

  GIÁ: 8 Triệu

  đăng ký

 • Mặt dán sứ<br>Veneer Emax

  Mặt dán sứ
  Veneer Emax

  GIÁ: 9 Triệu

  đăng ký

 • Mão toàn sứ<br>Veneer Lisi

  Mão toàn sứ
  Veneer Lisi

  GIÁ: 11 Triệu

  đăng ký

Cấy ghép Implant

 • Răng tạm cố định trên Implant

  Răng tạm cố định trên Implant

  GIÁ: 2 Triệu

  đăng ký

 • Implant Dentium Hàn Quốc

  Implant Dentium Hàn Quốc

  GIÁ: 30 Triệu

  đăng ký

 • Implant kỹ thuật số ETK Active Pháp

  Implant kỹ thuật số ETK Active Pháp

  GIÁ: 35 Triệu

  đăng ký

 • Implant Straumann<br>Thụy Sỹ cao cấp

  Implant Straumann
  Thụy Sỹ cao cấp

  GIÁ: 41 Triệu

  đăng ký

 • Implant nước Straumann<br>Thụy Sỹ cao cấp

  Implant nước Straumann
  Thụy Sỹ cao cấp

  GIÁ: 50 Triệu

  đăng ký

 • Implant toàn hàm<br>All on 4

  Implant toàn hàm
  All on 4

  GIÁ: 80 Triệu-120 Triệu

  đăng ký

 • Implant toàn hàm<br>All on 6

  Implant toàn hàm
  All on 6

  GIÁ: 80 Triệu-150 Triệu

  đăng ký

Ghép nướu nâng xoang

 • Trám xoang

  Trám xoang

  GIÁ: 500 K

  đăng ký

 • Ghép xương nhân tạo

  Ghép xương nhân tạo

  GIÁ: 4 Triệu

  đăng ký

 • Ghép nướu trên Implant

  Ghép nướu trên Implant

  GIÁ: 5 Triệu

  đăng ký

 • Nâng xoang

  Nâng xoang

  GIÁ: 6 Triệu

  đăng ký

 • Ghép xương tự thân

  Ghép xương tự thân

  GIÁ: 8 Triệu

  đăng ký

 • Ghép xương chậu

  Ghép xương chậu

  GIÁ: 50 Triệu

  đăng ký

Nha khoa tổng quát

 • Nha khoa trẻ em

  Nha khoa trẻ em

  GIÁ: 100 K

  đăng ký

 • Nhổ răng

  Nhổ răng

  GIÁ: 500 K

  đăng ký

 • Cạo vôi răng

  Cạo vôi răng

  GIÁ: 500 K

  đăng ký

 • Chữa tủy răng

  Chữa tủy răng

  GIÁ: 2,5 Triệu

  đăng ký

 • Tẩy trắng răng<br>Led Bleaching

  Tẩy trắng răng
  Led Bleaching

  GIÁ: 4,5 Triệu

  đăng ký

 • Phẫu thuật nha chu

  Phẫu thuật nha chu

  GIÁ: 15 Triệu

  đăng ký

 • Chữa cười hở lợi

  Chữa cười hở lợi

  GIÁ: 20 Triệu

  đăng ký

Bảng giá điều trị da

 • Trẻ hóa da RF DUOLIFT 4.0

  Trẻ hóa da RF DUOLIFT 4.0

  GIÁ: 1.5 Triệu

  đăng ký

 • Điều trị thâm

  Điều trị thâm

  GIÁ: 1 Triệu

  đăng ký

 • Điều trị Mụn

  Điều trị Mụn

  GIÁ: 2 Triệu

  đăng ký

 • Nám - Tàn nhang

  Nám - Tàn nhang

  GIÁ: 3 Triệu

  đăng ký

 • Sẹo rỗ

  Sẹo rỗ

  GIÁ: 3 Triệu

  đăng ký

 • Điều trị bớt - Xóa xăm

  Điều trị bớt - Xóa xăm

  GIÁ: 3 Triệu

  đăng ký

 • Triệt lông

  Triệt lông

  GIÁ: 5 Triệu

  đăng ký

 • Điêu Khắc Chân Mày

  Điêu Khắc Chân Mày

  GIÁ: 5 Triệu

  đăng ký

 • Tiêm Meso trẻ hóa

  Tiêm Meso trẻ hóa

  GIÁ: 6 Triệu

  đăng ký

 • Nâng cơ - Xóa nhăn HIFU SMAS

  Nâng cơ - Xóa nhăn HIFU SMAS

  GIÁ: 25 Triệu

  đăng ký

 • Trẻ hóa căng bóng Profhilo

  Trẻ hóa căng bóng Profhilo

  GIÁ: 30 Triệu

  đăng ký

 • Trẻ hóa da Multi+ Exosome

  Trẻ hóa da Multi+ Exosome

  GIÁ: 50 Triệu

  đăng ký