Triển khai tháng hành động phòng chống ma túy năm 2024

Tháng hành động phòng chống ma túy nhằm tuyên truyền thực hiện để giảm những tác hại cho người sử dụng ma tuý. Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma tuý trên địa bàn mình đang sinh sống.

Mục đích và yêu cầu

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương. Qua đó, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống ma túy. Hướng tới mục tiêu xây dựng một cộng đồng sạch ma túy.

ma tuy

Nói không với ma tuý 

Giúp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo nên một chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy trên phạm vi toàn quốc. Tăng cường công tác nằm tỉnh hình, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy. Giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý người nghiện ma túy. Người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai; góp phần giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy.

Kế hoạch truyền thông phòng chống ma tuý

Ngày 07 tháng 06 năm 2024, Sở Y tế nhận được Công văn số 3092/BYT-AIDS ngày 06 tháng 06 năm 2024 của Bộ Y tế. Về việc triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2024 trong Ngành y tế, Sở Y tế đề nghị: 

Thủ trưởng các đơn vị

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng chống ma tuý. Đặc biệt là về hậu quả, tác hại của việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý. Đa dạng hóa hình thức truyền thông, đẩy mạnh truyền thông trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, nền tảng di động. 

ma tuy

Tăng cường các hoạt động phòng chống ma tuý

Tăng cường công tác quản lý, phối hợp với các cơ quan chức năng. Kiểm tra các hoạt động về phòng, chống ma túy. Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên đề. Nhằm thực hiện tốt công tác phối hợp kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy theo quy định.

Trung tâm Y tế quận, huyện và thành phố Thủ Đức

Tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn tổ chức. Triển khai thực hiện việc xét nghiệm, xác định tình trạng nghiện ma tuý cho người nghiện ma tuý. 

Tiếp tục duy trì hoạt động điều trị Methadone tại đơn vị theo quy định. Phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn quản lý số người đang điều trị. Ngoài ra, tăng cường các biện pháp can thiệp giảm tác hại cho người sử dụng ma tuý.

phong chong ma tuy

Thực hiện các biện pháp giảm việc sử dụng ma tuý

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trên địa bàn xây dựng phương án. Để đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở triển khai điều trị Methadone.

Báo cáo kết quả việc xác định tình trạng nghiện, kết quả điều trị Methadone trên địa bàn theo quy định. Và gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố để tổng hợp.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố

Phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan đến hướng dẫn, hỗ trợ cho các đơn vị. Trong việc xác định tình trạng nghiện ma tuý cho người nghiện ma tuý.

Giám sát, kiểm tra, hỗ trợ kỹ thuật các cơ sở triển khai hoạt động điều trị Methadone. Và Tổng hợp báo cáo kết quả xác định tình trạng nghiện cho người nghiện ma tuý. Kết quả điều trị Methadone trên địa bàn thành phố, gửi về Sở Y tế theo quy định. 

noi khong voi ma tuy

Cần phải tuyên truyền Tháng hành động phòng chống ma túy

Vậy nên, việc triển khai Tháng hành động phòng chống ma túy phải được tiến hành. Và bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế. Giúp giảm tác hại và đẩy lùi nguy cơ sử dụng ma tuý. Duy trì một thành phố an toàn không có tệ nạn xã hội và nói không với việc sử dụng ma tuý.

Bệnh Viện JW Hàn Quốc