Hưởng ứng tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường

Theo Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường được tổ chức kéo dài từ ngày 29/04/2024 – 06/05/2024.

Thông tin về hoạt động 

Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường được phát động hàng năm kể từ năm 1998. Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức của người dân về đảm bảo nước sạch và môi trường. Từ đó góp phần nâng cao sức khoẻ cộng đồng và làm thay đổi chất lượng cuộc sống của người dân. Đặc biệt là người dân ở những khu vực nông thôn. 

Tuần lễ năm 2024 với chủ đề “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu”. Hoạt động này được sẽ được tổ chức phát động từ ngày 29/04/2024 – 06/05/2024. Và có thể kéo dài đến Ngày Môi trường Thế giới, nhằm ngày 05/06/2024. Đặc biệt hơn, hoạt động lần này sẽ được lồng ghép với các sự kiện, ngày lễ lớn 30/04, 1/5 và 7/5. Cùng với các dịp lễ khác trên địa bàn Thành phố.

Hoạt động được tổ chức kéo dài từ ngày 29/04/2024 – 06/05/2024

Mục đích của hoạt động  

Hoạt động lần này được triển khai thực hiện với hy vọng tiếp tục nâng cao trách nhiệm của toàn thể người dân. Trong việc đảm bảo cấp nước hiệu quả, vệ sinh bền vững. Ngoài ra còn nâng cao ý thức, hiểu biết, hành vi về sự cần thiết, tầm quan trọng của hoạt động. 

Phong trào toàn dân Thành phố hưởng ứng Tuần lễ được tổ chức với các hoạt động 3 sạch. Sạch nhà – Sạch bếp – Sạch ngõ. Không những vậy còn có các giải pháp nâng cao chất lượng các chỉ tiêu thuộc tiêu chí số 17 về môi trường. Với thông điệp nước sạch và vệ sinh mang lại cuộc sống, sức khỏe cho tất cả mọi người. Sử dụng nước sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường vì một Việt Nam khỏe mạnh. 

Bảo vệ môi trường là đang bảo vệ chính chúng ta 

Các hoạt động chính được triển khai thực hiện trong khuôn khổ sự kiện 

Với chủ đề của hoạt động năm 2024: “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu”. Trong khuôn khổ bao gồm các hoạt động chính như là:

  • Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình….), treo biểu ngữ, áp phích, phân phát tài liệu, tờ rơi với nội dung về nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, vệ sinh nhân, phòng chống dịch bện, bảo vệ sức khỏe người dân trước tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan

  • Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp hoặc trực tuyến nhằm giáo dục nâng cao nhận thước. Thay đổi thói quen của người dân về sử dụng nước sạch. Đặc biệt là về công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh các nhân. Nhằm nâng cao sức khoẻ và phòng chống bệnh dịch trong bối cảnh biến đổi khí hậu 
  • Tổ chức các đợt kiểm tra. Và thường xuyên giám sát chất lượng nước sạch được sử dụng trong sinh hoạt. Ngoài ra cần phải chú trọng các công trình cấp nước nông thôn. Đặc biệt là những khu vực bị hạn hán, xâm nhập mặn.

Hoạt động lần này với chủ đề “Đảm bảo cấp nước sạch an toàn thích ứng với biến đổi khí hậu”

Bệnh viện JW hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường 

Nhằm hưởng ứng hoạt động, Bệnh viện JW tăng cường công tác thực hiện nâng cao nhận thức toàn thể nhân viên. Đặc biệt chú trọng về vấn đề vệ sinh chung và vệ sinh cá nhân. Hiện nay tại Bệnh viện JW luôn tuân thủ về đảm bảo giữ gìn vệ sinh chung. Ngoài ra, còn xử lý chất thải trước khi phát thải ra môi trường. Không những vậy việc nâng cao ý thức toàn thể bác sĩ, cán bộ, nhân viên về tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước. Nhất là rửa tay với xà phòng là cần thiết. 

Bệnh viện JW luôn chú trọng việc đảm bảo vệ sinh môi trường không gian tại Bệnh viện 

Bệnh Viện JW Hàn Quốc