Hưởng ứng ngày An toàn người bệnh Thế giới 17/9/2022 với chủ đề: “An toàn trong sử dụng thuốc”

Theo nghị quyết WHA 72.6, công nhận sự an toàn của bệnh nhân là ưu tiên sức khỏe toàn cầu. Đồng thời, tán thành việc thành lập Ngày An toàn người bệnh Thế giới sẽ được tổ chức hàng năm vào ngày 17 tháng 9.

Ngày hội tập hợp bệnh nhân, gia đình, người chăm sóc, cộng đồng, nhân viên y tế, các nhà lãnh đạo chăm sóc sức khỏe và các nhà hoạch định chính sách để thể hiện cam kết của họ đối với sự an toàn của bệnh nhân.

Và chủ đề được lựa chọn năm 2022 là “An toàn trong sử dụng thuốc”.

Hưởng ứng ngày An toàn người bệnh Thế giới 17/9/2022 với chủ đề An toàn trong sử dụng thuốc_2

An toàn trong sử dụng thuốc được WHO lựa chọn là chủ đề năm 2022

Chủ đề “An toàn trong sử dụng thuốc”

Thuốc là biện pháp can thiệp được sử dụng rộng rãi nhất trong chăm sóc sức khỏe. Tác hại liên quan đến thuốc chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số tác hại có thể ngăn ngừa được do chăm sóc không an toàn, chưa nói đến gánh nặng kinh tế và tâm lý do tác hại đó gây ra.

Những sai sót trong sử dụng thuốc xảy ra khi hệ thống thuốc yếu và các yếu tố con người như mệt mỏi, điều kiện môi trường kém hoặc thiếu nhân viên ảnh hưởng đến sự an toàn trong quá trình sử dụng thuốc. Điều này có thể dẫn đến tổn thương nghiêm trọng cho bệnh nhân, tàn tật và thậm chí tử vong. Đại dịch COVID-19 đã và đang diễn ra đã làm trầm trọng thêm nguy cơ sai sót thuốc và tác hại liên quan đến thuốc. Chính trong bối cảnh đó, “An toàn trong sử dụng thuốc” đã được chọn làm chủ đề cho Ngày An toàn người bệnh Thế giới năm 2022, với khẩu hiệu “Sử dụng thuốc an toàn, không gây hại”.

Chiến dịch toàn cầu Ngày An toàn người bệnh Thế giới năm nay tái khẳng định các mục tiêu của WHO đã được phát động từ năm 2017. Nhấn mạnh sự cần thiết phải áp dụng phương pháp tiếp cận hệ thống và thúc đẩy thực hành thuốc an toàn để ngăn ngừa sai sót thuốc và giảm tác hại liên quan đến thuốc. Sẽ đặc biệt xem xét các khu vực xảy ra nhiều tác hại nhất. Các lĩnh vực hành động chính là các tình huống có nguy cơ cao, chuyển đổi dịch vụ chăm sóc và điều trị đa phương tiện.

Mục tiêu của Ngày An toàn người bệnh Thế giới 2022

 • Nâng cao nhận thức toàn cầu về gánh nặng của các tổn hại liên quan đến sự cố trong sử dụng thuốc hoặc các hành vi sử dụng thuốc không an toàn, đồng thời ủng hộ hành động khẩn cấp để cải thiện An toàn sử dụng thuốc.
 • Tiếp cận các bên liên quan và đối tác chính trong nỗ lực ngăn ngừa sai sót trong sử dụng thuốc và giảm tác hại liên quan đến thuốc.
 • Hướng dẫn bệnh nhân và gia đình tham gia tích cực vào việc sử dụng thuốc an toàn.
 • Tích cực thực hiện chiến dịch An toàn cho người bệnh Toàn cầu của WHO: Sử dụng thuốc an toàn, không gây hại.

5 thời điểm an toàn trong sử dụng thuốc

Hưởng ứng ngày An toàn người bệnh Thế giới 17/9/2022 với chủ đề An toàn trong sử dụng thuốc_1

Những điều cần biết khi sử dụng thuốc để đảm bảo an toàn

Khi kê đơn thuốc

Bác sĩ cần kiểm tra:

 • Tên thuốc
 • Tác dụng của thuốc
 • Tác dụng phụ của thuốc

Khi kê thêm thuốc mới

Bác sĩ cần xác định:

 • Có cần kê thêm thuốc
 • Có phản ứng với thuốc

Bác sĩ Bệnh viện JW luôn chú trọng vấn đề về an toàn khi tư vấn và kê đơn thuốc cho khách hàng

Khi sử dụng thuốc

Người bệnh cần hiểu rõ:

 • Thời điểm dùng
 • Liều lượng mỗi lần dùng
 • Cách xử lý khi có tác dụng phụ

Khi đánh giá hiệu quả điều trị

Người bệnh cần hỏi bác sỹ:

 • Sử dụng thuốc trong bao lâu
 • Có thuốc nào không cần sử dụng

Quá trình sử dụng thuốc của khách hàng luôn được điều dưỡng JW chăm lo tận tình

Khi dừng sử dụng thuốc

Người bệnh cần hỏi bác sỹ về:

 • Thời điểm dừng
 • Dừng thuốc do tác dụng phụ thì cần báo cáo với ai

Những thời điểm trên đã khẳng định hành động của bệnh nhân hoặc người chăm sóc có thể làm giảm nguy cơ gây hại của thuốc. Và tác dụng phụ liên quan đến việc sử dụng thuốc của họ. Mục đích là cải thiện sự an toàn của bệnh nhân. Đồng thời, còn trao quyền cho họ tham gia vào việc bảo vệ sức khỏe của chính họ.

Theo WHO, Bộ Y tế

Bệnh Viện JW Hàn Quốc
Từ khóa: