Bệnh viện JW tăng cường truyền thông chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01.07.2023

Ngày 23/6/2023 vừa qua, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5286/UBND-KGVX, gửi đến các Sở, ban ngành và đoàn thể. Bảo hiểm xã hội tỉnh UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 3728/BYT – BH.  Ngày 19/6/2023 của Bộ Y tế về tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế (BHYT) và kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam 01/7/2023.

Căn cứ Công văn số 2908/BHXH-TT ngày 20/6/2023 của Bảo hiểm xã hội Thành phố về việc truyền thông kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2023. 

Bệnh viện JW tăng cường tuyên truyền tới khách hàng thực hiện nghiệm luật Bảo hiểm y tế

Nhân Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2023 với chủ đề ” Thực hiện nghiêm luật Bảo hiểm y tế hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân”, Sở Y  tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị tiếp tục truyền thông và tuyên truyền về chính sách. Pháp luật BHYT, trong đó tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:

BHYT

Thực hiện quy định về BHYT thăm khám chữa bệnh 

 1. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thăm  khám và chữa bệnh BHYT. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy chế chuyên môn. Quy định của pháp luật về BHYT đề phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT đồng thời sử dụng tiết kiệm và  hiệu quả quỹ BHYT.
 2. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền và tiếp tục thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế. Sở Y tế về việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Thực hiện quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. T thực hiện đổi mới thái độ, phong cách phục vụ cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của bệnh nhân. 
 3. Tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, học tập chính sách và pháp luật BHYT cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, người lao động tại các đơn vị. Truyền thông, tuyên truyền tới người bệnh và người nhà tại đơn vị về những lợi ích khi tham gia BHYT để giảm bớt gánh nặng về tài chính cho bản thân và gia đình.
 4. Đặc biệt, các đơn vị tăng cường tổ chức tuyên truyền, vận động và  hướng dẫn người dân sử dụng căn cước công dân gắn chíp hoặc ứng dụng VssID – BHXH số.  Thay cho thẻ BHYT giấy khi đi khám và chữa bệnh.
 5. Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu  truyền thông hoặc chạy bảng điện tử về chính sách BHYT tại cơ quan, đơn vị hưởng ứng Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2023.

Trong thời gian từ ngày 28/6/2023 đến hết ngày 31/7/2023 với các thông điệp truyền thông chủ yếu sau:

 • Thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững
 • Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân
 • Tham gia bảo hiểm y tế đề chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng
 •  Tham gia bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng
 •  Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội, do nhà nước tổ chức thực hiện
 • Thực hiện bảo hiểm y tế hộ gia đình đề chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình

Tham gia BHYT cho bản thân và gia đình 

Toàn thể các Bác sĩ, các cộng sự của Bệnh viện JW chúc mừng kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam 01/7/2023.Và tuyên truyền các thông tin trên để tất cả người dân và khách hàng khi đi thăm khám bệnh cần biết được. Ngoài ra, chia sẻ cách cài đặt App  VssID – BHXH số để tiện lợi khi sử dụng hơn là BHYT bằng giấy. 

Bệnh Viện JW Hàn Quốc