Kế hoạch truyền thông giáo dục sức khoẻ tháng 5 năm 2024

Truyền thông giáo dục sức khỏe đóng vai trò cầu nối, lan tỏa thông tin thiết yếu về sức khỏe đến cộng đồng. Và góp phần nâng cao nhận thức và tăng cường ý thức chăm sóc sức khỏe. Mục đích là kết nối và hướng đến mục tiêu chung là cải thiện sức khỏe cộng đồng.

Công tác tổ chức và chỉ đạo mạng lưới

Với Truyền thông giáo dục sức khoẻ phải có sự điều chỉnh để phù hợp với từng đối tượng và tình hình. Từ đó, sẽ có những biện pháp phù hợp để tăng cường sức khoẻ cộng đồng.

 • Triển khai nội dung Truyền thông, giáo dục sức khoẻ tháng 5 năm 2024 đến T2G khoa, phòng; Trạm Y tế phường, xã, thị trấn và tại doanh nghiệp. 
 • Chỉ đạo mạng lưới tham gia thực hiện tin, bài viết về các hoạt động có liên quan đến Truyền thông giáo dục sức khỏe, y đức, gương người tốt việc tốt.
 • Thường xuyên đăng tin, bài, hoạt động nổi bật trên trang thông tin điện tử, Fanpage của đơn vị.
 • Thực hiện giám sát các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch bệnh trong trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh. 
 • Nhận và phân phối các tài liệu đến mạng lưới truyền thông viên.

 truyền thông giáo dục sức khoẻ

Truyền thông giáo dục sức khoẻ tháng 5 năm 2024     

Nội dung hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe trọng tâm

Truyền thông chính sách trong lĩnh vực y tế

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/9/2020 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Quyết định số 1294/ QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 19/05/2022 về việc Ban hành kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia về dinh dưỡng đến năm 2025; Kế hoạch số 2689/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân TP.HCM ngày 03/08/2022 về Triển khai thực hiện chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn thành phố; Luật khám chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/02/2023 của Quốc hội; Công văn số 8284/SYT-NVY ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Sở Y tế TP.HCM về việc tăng cường phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ (MPox); Công văn số 178/GDSKTW của Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe Trung ương ngày 29/03/2024 về việc tăng cường công tác truyền thông về phòng, chống bệnh ho gà, sởi và sốt xuất huyết mùa Xuân-Hè 2024.

Tăng cường công tác truyền thông về các bệnh

Tiếp tục tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, Luật phòng, chống tác hại rượu bia, Luật Bảo hiểm y tế, Luật khám chữa bệnh. Quyết định số 2151/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Truyền thông, giáo dục sức khoẻ (TT-GDSK) về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phản ánh kịp thời các gương người tốt, việc tốt, các đơn vị có những thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

Nội dung truyền thông cần tập trung

Truyền thông phòng, chống các bệnh truyền nhiễm: sởi, dại, cúm gia cầm, ho gà, sốt xuất huyết, tay chân miệng. Truyền thông về biến đổi khí hậu và cách bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ trong các điều kiện thời tiết cực đoan.

Bên cạnh đó, cũng truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá. Làm như thế để tăng cường phòng chống tác hại thuốc lá.

Truyền thông hưởng ứng các ngày sức khỏe trong tháng

 • Ngày Vệ sinh tay thế giới – World Hand Hygiene Day (05/05/2023)
 • Ngày Hen thế giới – World asthma day (07/05/2023)
 • Ngày Thalassemia Thế giới – World Thalassemia Day (08/05/2023)
 • Ngày Thế giới phòng, chống Tăng huyết áp – World Hypertension day (17/05/2024)
 • Ngày Thế giới không thuốc lá – World No Tobacco Day (31/05/2023)
 • Tháng Hành động vì an toàn thực phẩm (từ 15/04-15/05/2024)
 • Tháng Hành động về an toàn và vệ sinh lao động (01/05-31/05/2024)

Truyền thông hưởng ứng các ngày sức khoẻ trong tháng

 Các phương pháp truyền thông 

Trung tâm Y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức/Trung tâm chuyên khoa không giường bệnh. Tập trung thực hiện hình thức phát thanh (Đài phát thanh quận/huyện, loa phát thanh phường/xã, xe loa). Treo băng rôn truyền thông giáo dục sức khỏe tại những khu dân cư, tuyến đường lớn. Sản xuất tài liệu truyền thông, viết tin bài truyền thông giáo dục sức khỏe. Để đăng tải trên trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội. Chẳng hạn như Fanpage; Zalo, Youtube. Triển khai các nội dung TT-GDSK đến mạng lưới y tế trường học, doanh nghiệp. Chủ động sử dụng bộ tài liệu TT-GDSK do HCDC sản xuất. 

Bệnh viện công lập/bệnh viện ngoài công lập: tập trung thực hiện chiếu các thông điệp truyền thông, spot,… Trên các màn hình của bệnh viện, tư vấn sức khỏe qua khám bệnh, hộp thư điện tử. Hoặc điện thoại, trang thông tin điện tử; trang mạng xã hội như Fanpage; Youtube. Zalo. chủ động sử dụng bộ tài liệu TT-GDSK do HCDC sản xuất.

truyền thông giáo dục sức khoẻ

Xây dựng nên cộng đồng lành mạnh

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm chỉ đạo các khoa phòng trực thuộc, Trạm Y tế phường, xã, thị trấn và lãnh đạo các doanh nghiệp tổ chức thực hiện.

Việc triển khai theo kế hoạch Truyền thông, giáo dục sức khỏe rất quan trọng để nâng cao ý thức. Thực hiện các kế hoạch Truyền thông, giáo dục sức khỏe với doanh nghiệp mang nhiều lợi ích. Từ đó, sẽ góp phần tạo nên một môi trường lành mạnh và cộng đồng bền vững.

Bệnh Viện JW Hàn Quốc